وظایف و اختيارات شهرداری ها

۱۳۹۴/۱۱/۱۲

شهرداریها چه وظایفی دارند؟
حدود اختیارات شهرداریها چیست؟
آیا همه مردم از برخی قوانین شهرداری که روزمره با آن سروکار زیادی دارند مطلع هستند؟
آیا میدانید برخی قوانین شهرداری وجود دارد که ما به عنوان شهروند از آن بی اطلاع هستیم؟
براستی آگاهی کامل از قوانین شهرداریها به چه میزان در دریافت حق و حقوق خودمان مارا یاری میکند؟


همه اینها در ماده 55 قوانین و مقررات شهرداریها یعنی وظایف شهرداریها وجود دارد ؛

 

ماده 55 شهرداریها ( در وظایف شهرداری) :


1_ ایجاد خیابان ها و کوچه ها و میدان ها و باغ های عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود قوانین موضوعه.


2_ تنظیف و نگاهداری و تسطیح معابر و انهار عمومی و مجاری آب ها و فاضلاب و تنقیه قنات ها مربوط به شهر
تامین آب و روشنایی به وسایط مربوطه.
نکته:
سد معابر عمومی و اشغال پیاده رو ها و استفاده غیر مجاز آنها و میدان ها و پارک ها و باغ های عمومی برای کسب و یا سکنه و یا هر عنوان دیگری ممنوع هستش.
نکته :
احداث تاسیسات تولید و توزیع برق و تعیین نرخ آن در شهرها تا موقعی که وزارت آب. برق نیروی ان را تامین نکرده است با موافقت قبلی وزارت آب و برق به عهده شهرداری است.
نکته :
تهیه آب مشروب شهرها و تامین وسایط توزیع و وضع مقررات مربوط به آن و همچنین تعیین نرخ آب در شهرها به استثنای مواردی که سازمان های تابعه وزارت آب و برق عهده دار آن هستند با تصویب انجمن شهر به عهده شهرداری خواهد بود.

نکته :
شهرداری مکلف است محل های مخصوصی برای تخلیه زباله و نخاله و فضولات ساختمانی و مواد رسوبی فاضلاب ها و نظایر آنها تعیین و ضمن انتشار آگهی به اطلاع عموم برساند.
نکته ؛
محل تخلیه زباله باید خارج از محدوده شهر تعیین شود و محل تاسیس کارخانه ها تبدیل زباله به کود به تشخیص شهرداری خواهد بود.

 

3_ مراقبت و اهتمام کامل در نصب برگه قیمت بر روی اجناس و اجرای تصمیمات انجمن نسبت به ارزانی و فراوانی خواربار و مواد مورد احتیاج عمومی و جلوگیری از فروش اجناس فاسد و معدوم نمودن آنها.

 

4_ مراقبت در امور بهداشت ساکنین شهر و تشریک مساعی با موسسات وزارت بهداری در ابله کوبی و واکسن و...

 

5_ جلوگیری از گدایی و وا داشتن گدایان به کار و توسعه آموزش عمومی و....

 

6_ شهرداری نسبت به تعلیمات اجتماعی و تاسیس موسسات فرهنگی و بهداشتی و. ... کودکستان، باغ کودکان و... کتابخانه و....
نسبت به موارد فوق و موزه و. زندان و.... با تصویب انجمن شهر از اراضی و ابنیه متعلق به خود به مالکیت رایگان و یا با شرایط معین به منظور ساختمان و استفاده به اختیار موسسات مربوط خواهد گذاشت.

 

7_ حفظ و اداره کردن دارایی منقول و غیر منقول شهرداری و اقامه دعوی بر اشخاص و دفاع از دعاوی اشخاص علیه شهرداری

 

8_ برآورد و تنظیم بودجه و متمم بودجه و اصلاح بودجه و تفریق بودجه شهرداری و تنظیم پیشنهاد برنامه ساختمانی و اجرای آن پس از تصویب انجمن شهر، یک نسخه از آن بوسیله فرماندار یا بخشدار به وزارت کشور ارسال میشود.

 

9_ انجام معاملات شهرداری اعم از خرید و فروش اموال منقول و غیر منقول و مقاطعه و اجاره و استیجاره پس از تصویب انجمن شهر با رعایت صلاح و صرفه و مقررات آیین نامه مالی شهرداری

 

10_ اهدا و قبول اعانات و هدایا به نام شهر با تصویب انجمن

11_ نظارت و مراقبت در صحن اوزان و مقیاس ها

 

12_ تهیه آمار مربوط به امور شهر و موالید و متوفیات

 

13_ ایجاد غسال خانه و گورستان و تهیه وسایط حمل اموات و مراقبت در انتظام امور آنها

 

14_ اتخاذ تدابیر موثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق و هم چنین رفع خطر از بناها و... در معابر عمومی... جلوگیری از ناودان ها و دودکش های ساختمان ها که باعث زحمت و خسارت ساکنین شهرها باشد

 

15_ جلوگیری از شیوع امراض ساریه انسانی و حیوانی و اعلام این گونه بیماری ها به وزارت بهداری و دامپزشکی و شهردار های مجاور هنگام بروز آنها و دور نگاه داشتن بیماران مبتلا به امراض ساریه و معالجه و دفع حیواناتی که مبتلا هستند

 

16_ تهیه مقررات صنفی و پیشنهاد آن به انجمن شهر و مراقبت در امور صحی اصناف و پیشه وران

 

17_ پیشنهاد اصلاح نقشه شهر در صورت لزوم و تعیین عادله اراضی و ابنیه اشخاص که مورد احتیاج شهر باشد بر طبق قانون توسعه معابر و تامین میدان ها و باغ های عمومی و...

 

18_ تهیه و تعیین میدان های عمومی برای خرید و فروش ارزاق و توقف وسایط نقلیه و....

 

19_ تهیه و تدوین آیین نامه برای فراوانی و مرغوبیت و حسن اداره فروش گوشت و نان شهر و اجرای آن با تصویب انجمن شهر.

 

20؛ جلوگیری از ایجاد و تاسیس کلیه اماکن که به نحوی از انحا موجب بروز مزاحمت برای ساکنین یا مخالف اصول بهداشت در شهر ها ست

 

21_ احداث بناها مورد نیاز مانند رخت شوی خانه، مستراح، حمام عمومی و میدان، کشتار گاه و باغ کودکان و ورزشگاه، خانه برای افراد بی بضاعت و.

 

22_ تشریک مساعی با فرهنگ در حفظ ابنیه و آثار باستانی شهر و ساختمان های عمومی و مساجد و...

اهتمام در مراعات شرایط بهداشت در کارخانه ها و مراقبت و پاکیزگی گرمابه ها و نگاه داری اطفال بی بضاعت و سر راهی.

 

24_ صدور پروانه برای کلیه ساختمان هایی که در شهر ساخته میشود.

 

25_ ساختن خیابان ها، آسفالت کردن سواره رو ها و پیاده رو های معابر و کوچه ها عمومی و انهار و جدول طرفین....

 

26_ پیشنهاد برقراری یا الغا عوارض شهر و هم چنین تعیین نرخ آنها و میزان عوارض اعم از کالا وارداتی و....

 

27_ وضع مقررات خاصی برای نام گذاری معابر و نصب لوحه نام آنها و شماره گذاری اماکن و نصب تابلو الصاق اعلانات و برداشتن و محو کردن آگهی از محل های غیر مجاز و هرگونه اقدامات که در حفظ نظافت و زیبایی شهر موثر باشند

 

28_ صدور پروانه کسب برای اصناف و پیشه وران.

 

 

 

 


تگ ها


ایزدشهر وظایف شهرداری ها

1 نظر ثبت شده
غلامی رضا در تاریخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۲ :
واقعا عالی.... از اطلاع رسانی ممنون