ارتباط مستقیم با شهردار

به منظور تکریم و ارج نهادن به پیشنهادات شما شهروندان عزیز و همچنین فراهم کردن زمینه برای مشارکت شما شهروندان در مدیریت شهری، و همچنین سهولت در ارتباط با مسوولین شهر ایزدشهر ، با همکاری شهردار محترم ایزدشهر مهندس یحیی پور و استقبال ایشان از این طرح ، بخش ارتباط با شهردار ایزدشهر راه اندازی شد.

نکات مهم قبل از پرسیدن سوال

* لطفا سوال ها کوتاه و خلاصه باشد
* در صورت داشتن چند سوال مجزا؛ آنها را در قالب سوال های جداگانه مطرح کنید و از پرسیدن چند سوال غیر مرتبط در یک درخواست خود داری کنید
* سوال در حوزه اختیارات شهرداری باشد
* سوالات کلی نباشد و به نحوی باشد که بتوان با پاسخ های کوتاه به آن جواب داد از شهردار بپرسید