امیرآبادپیگیری خبر اجرای پروژه دوربرگردان ایزدشهر ( منطقه امیرآباد)

[۱۳۹۵/۳/۱۹]-مشکلات پیش آمده و پاسخگویی شهردار ایزدشهر در مورد اجرای پروژه دوربرگردان