برفبارش برف در آخرین ماه از فصل پاییز

[۱۳۹۵/۱۰/۲۸]-بارش برف که از شامگاه سه شنبه 2/9/95 و بامداد چهارشنبه 3/9/95 آغاز شد و تا روز پنج شنبه 4/9/95 ادامه داشت و ایزدشهر را کامل سفیدپوش کرد.