جنگلپاکسازی جنگل ایزدشهر از زباله

[۱۳۹۶/۴/۱۲]-طرح پاکسازی جنگل ایزدشهر با شعار ایزدشهر برای همه و همه برای ایزدشهر با حضور شهروندان ايزدشهری و مسئولین اداره محیط زیست شهرستان نور برگزار شد

حکم بازداشت 80 درصد شهرداران غرب استان صادر شد

[۱۳۹۴/۸/۶]-مدیر کل محیط زیست مازندران گفت: حکم بازداشت ۸۰ درصد از شهرداران شهرهای غربی مازندران را گرفته ایم .