دوربرگردانپیگیری خبر اجرای پروژه دوربرگردان ایزدشهر ( منطقه امیرآباد)

[۱۳۹۵/۳/۱۹]-مشکلات پیش آمده و پاسخگویی شهردار ایزدشهر در مورد اجرای پروژه دوربرگردان

شمارش معکوس برای اجرای پروژه دوربرگردان ایزدشهر ( منطقه امیرآباد)

[۱۳۹۵/۱/۲۹]-طرح ایجاد دوربرگردان در روبروی مجتمع آموزشی بانک ملت، بدلیل کاهش مسافت ابتدای گلسار یک الی روبروی بیگ سی و نیز هدایت بار ترافیکی در ایام تعطیلات