محسن رستمیمحسن رستمی قهرمان جودوی جهان در ایتالیا

[۱۳۹۴/۳/۲۸]-تیم جودو منتخب کارگران ایران موفق به کسب عنوان قهرمانی جهان شد.