وقف ایزدشهرداستان جعل یک موقوفه - افسانه‌ای به‌ نام وقف ایزدشهر

[۱۳۹۹/۳/۲۴]-حدود 30 سال است که مردم ایزدشهردرگیر ادعاهای واهی خان‌زادگان عهد قجری و پهلوی هستند که با سوءاستفاده ازفضای آزادی پس از پیروزی انقلاب شکوه‌مند اسلامی، مدعی وقفیت ایزدشهر شده اند.