موزیک روسری- مجتبی خوشبخت
آقای مجتبی خوشبخت یکی از خوانندگان و آهنگسازان معروف منطقه ما هستند که سعادتی نصیب ما شده تا همشهری این دوست عزیز باشیم,

1 نظر ثبت شده
علی طاهری در تاریخ ۱۳۹۵/۲/۲۴ :
آقا مجتبی افتخار شهرما