اجرای آهنگ روسری با صدای اقای مجتبی خوشبخت ، مراسم جشن حضرت صاحب الزمان در ایزدشهر
اجرای آهنگ روسری با صدای اقای مجتبی خوشبخت ، مراسم جشن حضرت صاحب الزمان در ایزدشهر

1 نظر ثبت شده
ﺳﻴﺪﻛﻤﺎﻝ حسيني در تاریخ ۱۳۹۳/۵/۱۷ :
ﺑﺎﺳﻠﺎﻡ ﻭﺩﺳﺘﻤﺮﻳﺰﺍﺩﺑﻪ ﺍﻗﺎﻱ ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ ﺍﻫﻨﻚ ﻭﺗﺮﺍﻧﻪ ﺑﺴﻴﺎﺭﺯﻳﺒﺎﻳﻲ ﺭﻭﺧﻮﻧﺪﻥ ﻣﻦ ﻛﻪ ﺩﺭﺗﻬﺮﺍﻥ ﺯﻧﺪﻛﻲ ﻣﻴﻜﻨﻢ ﺑﺎﺷﻨﻴﺪﻥ ﺍﻥ ﻛﻠﻲ ﻟﺬﺕ ﻣﻴﺒﺮﻡ.ﺑﺎﺯﻡ ﺑﺨﻮﻥ.ﺩﻣﺖ ﺑﺎﻧﺸﺎﻁ ﺑﺎﺩ.