ایزدشهر - قطع بی رویه درختان و غارت جنگل
گوشه اى از جنایات در جنگل ایزدشهر كه اداره منابع طبیعى آن را بهره بردارى اصولى مى نامد

هنوز نظری ثبت نشده, شما اولین نظر این مطلب را ثبت کنید