دستگاه ساحل روبسواحل پاک و زیبا از ویژگی های بارز ایزدشهر خواهد شد

[۱۳۹۵/۳/۲۸]-در ماه های گذشته همواره خبرهایی از طرف مسوولین شهری برای پاکسازی سواحل ایزدشهر و خرید دستگاه ساحل روب به گوش می رسید و سرانجام در اواخر خرداد ماه 1395 عملیات اجرایی پاکسازی سواحل آغاز شد.