یاران دولت تدبیر و امیدهمایش علم در خدمت صلح و توسعه در دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور برگزار شد

[۱۳۹۴/۸/۲۰]-همایش بزرگ یاران دولت تدبیر و امید شهرستان نور با حضور مردم شهرستان های نور و محمودآباد و جمعی از مسئولین برگزار شد.

فرماندار نور :قطعا تغییر مدیران ادامه خواهد داشت

[۱۳۹۴/۶/۲۴]-فرماندار شهرستان نور در خصوص تغییر مدیران گفت:انتظار ما این است که همه از تغییرات حمایت کنند این تغییرات برای این است که توان دولت را در شهرستان بالا ببریم و برای مقابله با دیگران نیست و قطعا این تغییرات ادامه خواهد داشت و ما باید از این تغییرات حمایت کنیم.

همایش یاران دولت تدبیر و امید در غرب مازندران برگزار شد

[۱۳۹۴/۴/۱۴]-همایش یاران دولت تدبیر و امید در غرب مازندران با حضور دبیرکل حزب مردم سالاری و دیگر مسئولین در رستوران پارک جنگلی شهرستان نور برگزار شد.