Notice: Undefined variable: descript in /home/myiza852/public_html/theme/header.php on line 11
تاریخچه شهر ایزدشهر

تاریخچه شهر ایزدشهرمعرفی و تاریخچه شهر ایزدشهر

[۱۳۹۳/۲/۲۲]-ایزدشهر واقع در استان مازندران و از شهرهای شهرستان نور دارای موقعیت طول جغرافیایی 36درجه و 360 دقیقه شمالی و در ارتفاع 22- از تراز سطح آبهای آزاد، با دارا بودن آب و هوای معتدل مرطوب خزری در ساخل دریای خزر نور و در بخش جلگه ای و در فاصله 8 کیلومتری غرب شهر محمودآباد و 7 کیلومتری شرق شهر نور از شمال به دریای خزر و از جنوب به بخش چمستان محدود شده است.