ایزدشهر - قسمتى از مستند جنگل ایزدشهر
قسمتى از مستند جنگل ایزدشهر غارت جنگل توسط آستان قدس و سكوت و توجیه كردن مسوولین. بستن درب جنگل حتى براى بومیان و قطع درختان بصورت امنیتى و حفاظت شده

هنوز نظری ثبت نشده, شما اولین نظر این مطلب را ثبت کنید