دفاع مقدساعلام برنامه های هفته دفاع مقدس در ایزدشهر

[۱۳۹۴/۶/۲۹]-برنامه های هفته دفاع مقدس در ایزدشهر مشخص شد.