شهرداریاز درجه بندی شهرداری ها چه می دانیم؟

[۱۳۹۴/۱۰/۳۰]-درجه شهرداریها بر مبنای امکانات، اعضا، درآمد و امثال آن تعیین می شود ، شهرهای قدیمی، بزرگ و پرجمعیت دارای درجات بالاتر، و شهرهای جدیدالتأسیس دارای درجات پائین‌تر می باشند.

ماده صد در شهرداری ها

[۱۳۹۴/۱۰/۸]-ماده صد در شهرداری ها یکی از کمیسیون های مهم در شهرداری ها بوده و امروز یکی از منابع مهم درآمدی در شهرداریها نیز محسوب میشود.

حکم بازداشت 80 درصد شهرداران غرب استان صادر شد

[۱۳۹۴/۸/۶]-مدیر کل محیط زیست مازندران گفت: حکم بازداشت ۸۰ درصد از شهرداران شهرهای غربی مازندران را گرفته ایم .