جشن عاظفه هابرگزاری جشن عاطفه ها در ایزدشهر

[۱۳۹۴/۷/۱۰]-جشن عاطفه ها در مورخ ۹۴/۷/۸ در مدرسه شهید رجایی ایزدشهر با حضور دانش آموزان، معلمان، والدین و امام جمعه ایزدشهر، اعضای شورای شهر، کمیته امداد، و آموزش و پرورش نور برگزار گردید