شورای شهرنتیجه نهایی پنجمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر ایزدشهر

[۱۳۹۶/۳/۵]-فرمانداری شهرستان نور، فهرست نتایج نهایی شمارش آرای پنجمین دوره انتخابات شورای شهر ایزدشهر را منتشر کرد