سیلگزارش تصویری از سیل در غرب مازندران

[۱۳۹۴/۴/۲۹]-وقوع سیل در تاریخ 28 تیر 1394 در شهر های غرب استان مازندران تلفات سنگینی بر جا گذاشته ست